Incasso

Voor een succesvolle incasso van onbetaald gebleven vorderingen is een specifieke aanpak, gebaseerd op ervaring, nodig. Wij hebben de deskundigheid ruimschoots voorhanden om inzicht te krijgen en adequaat te handelen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de mogelijkheden en problemen bij zekerheidsverlening of -uitwinning en de positie daarin van de bank, fiscus en|of curator. Ook leveranciers- en afnemersrelaties, in het bijzonder bij internationale contacten, maken hier onderdeel van uit.

Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak of stel uw vraag over Incasso, zekerheid, eigendomsvoorbehoud of financiering!