Consumentenrecht

Consumentenrecht biedt regels die de rechten en soms ook plichten van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Deze regels beslaan veel verschillende terreinen. Denk bijvoorbeeld aan koop op afstand via internet, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche.

Consumentenrecht is in het leven geroepen omdat consumenten meestal ‘de zwakkere partij’ zijn tijdens een overeenkomst. De meeste regels van het consumentenrecht geven consumenten meer bescherming te bieden. Ze zijn overwegend van toepassing op relaties tussen een consument en een professionele partij.

Doordat het consumentenrecht veel verschillende terreinen bestrijkt, is de regelgeving ook afkomstig uit diverse wetten. Voorbeelden zijn het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De meeste regels van het consumentenrecht zijn dwingend voorgeschreven: er mag niet van worden afgeweken.